banner
Thứ 2, ngày 4 tháng 12 năm 2023
Kon Plông: Công an huyện Kon Plông thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, định danh điện tử trong đêm giao thừa 30 Tết
21-1-2023

Kể từ ngày 01/01/2023, Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú giấy đã hết giá trị sử dụng theo quy định của Luật Cư trú năm 2020. Hiện nay các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc đã bắt đầu thực hiện các giao dịch hành chính bằng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử do Bộ Công an cấp, thay thế cho việc sử dụng giấy Chứng minh nhân dân và một số giấy tờ khác mà công dân đã được cấp trước đây. Để đảm bảo quyền và lợi ích của công dân và nhằm tạo điều kiện cho công dân đi làm, học tập xa được nghỉ Tết Nguyên đán về địa phương có nhu cầu cấp CCCD, Công an huyện Kon Plông vẫn tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, định danh điện tử trong đêm giao thừa 30 Tết.

Trong dịp này, tổ căn cước công dân Công an huyện cũng đã tổ chức những nhóm tuyên truyền đến tận nhà để vận động những gia đình có người thân đi làm, học tập xa ra điểm làm CCCD tập trung.