banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 2 năm 2023
Kon Plông: Gặp gỡ, động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ trong Công an nhân dân năm 2023.
18-1-2023

Thực hiện Kế hoạch số 2887/KH-CAT-PX01 ngày 06/10/2022 của Công an tỉnh Kon Tum và Kế hoạch số 1574/KH-CAH ngày 24/10/2022 của Công an huyện Kon Plông về việc Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Sau khi có kết quả trúng tuyển Công an huyện Kon Plông đã tổ chức buổi gặp mặt, động viên các công dân trúng tuyển trên địa bàn.