banner
Thứ 7, ngày 20 tháng 7 năm 2024

13-2-2023

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Kon Tum về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 12/5/2021 Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plông đã ban hành thông báo số 65/TB-UBND về việc tạm dừng tổ chức Chương trình "Cà phê khởi nghiệp" theo định kỳ (cho đến khi có thông báo mới) với những nội dung như sau:

12-5-2021

Thông báo một số nội dung liên quan đến Chương trình cà phê khởi nghiệp huyện Kon Plông

7-4-2021

Tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến tại Chương trình  cà phê khởi nghiệp ngày 11/3/2021

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về tổ chức chương trình cà phê khởi nghiệp. Ngày 11/3/2021 UBND huyện đã tổ chức Chương trình cà phê khởi nghiệp. Dự chương trình có đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các ban, ngành liên quan và đại diện hơn 20 tổ chức, cá nhân tham gia chương trình. Tại chương trình đã có 08 lượt ý kiến phát biểu liên quan nhiều vấn đề; Các ý kiến cơ bản đã được Đ/c Đặng Thanh Nam-PBT, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, trao đổi tại chương trình, chỉ đạo các ban ngành liên quan tham mưu giải quyết, cụ thể như sau:

25-3-2021

Thông báo đường dây nóng của lãnh đạo huyện, các ngành chức năng để tổ chức, cá nhân biết và cung cấp thông tin phản ánh

Thông báo đường dây nóng của lãnh đạo huyện, các ngành chức năng để tổ chức, cá nhân biết và cung cấp thông tin phản ánh, cụ thể:

11-3-2021

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao -Du lịch & Truyền thông huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
1576360 Tổng số người truy cập: 1066 Số người online:
Phát triển:TNC