banner
Thứ 7, ngày 20 tháng 7 năm 2024
Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
6-3-2024
Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai năm 2013; khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.
Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cụ thể:
1. Hồ sơ công bố công khai:
- Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kon Plông.
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kon Plông.
- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kon Plông.
2. Địa điểm công bố công khai:
Tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông (số 02 đường Nguyễn Huệ, tổ dân phố 1, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum); trên trang thông tin điện tử huyện Kon Plông (http://www.konplong.kontum.gov.vn/) và trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
3. Thời gian công bố công khai: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.
         4. Giao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện niêm yết công khai tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
- Trung tâm văn hóa - thể thao - du lịch và truyền thông huyện Kon Plông: đăng tải hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Plông trên trang thông tin điện tử huyện Kon Plông; đưa tin trên các phương tiện truyền thông đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết.
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: có trách nhiệm công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Plông tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kon Plông để các tổ chức, cá nhân liên quan được biết, thực hiện./.

Chi tiết Thông báo Tại đây!
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 tại đây!
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kon Plông Tại đây!
Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Plông Tại đây!
Như Kỳ - Văn phòng HĐND và UBND huyện
Số lượt xem:592

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


 

 
Hinh Anh
 
Chuyen doi so
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh

 
Hinh Anh
 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao -Du lịch & Truyền thông huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
1576360 Tổng số người truy cập: 877 Số người online:
Phát triển:TNC