banner
Thứ 7, ngày 20 tháng 7 năm 2024
Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp
9-4-2024
Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 
Cụ thể, Quyết định quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh để thực hiện nội dung chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp theo Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh Kon Tum quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh.
 
Hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp khi thuộc một trong các trường hợp sau: Hồ sơ xử phạt liên quan đến nhiều đối tượng bị xử phạt VPHC (từ 02 tổ chức, cá nhân trở lên) hoặc liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực (từ 02 ngành, lĩnh vực trở lên); Hồ sơ xử phạt có phạm vi rộng liên quan đến 02 địa bàn từ cấp xã trở lên hoặc có hậu quả ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều tổ chức, cá nhân (từ 02 tổ chức, cá nhân trở lên); Hồ sơ xử phạt thuộc trường hợp đã tổ chức định giá hoặc giám định tang vật, phương tiện VPHC từ hai lần trở lên để phục vụ cho việc ban hành quyết định xử phạt VPHC hoặc có văn bản, tài liệu mâu thuẫn với nhau cần có thời gian kiểm tra, xác minh, đánh giá hoặc tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn; Hồ sơ xử phạt mà đối tượng vi phạm là cá nhân, tổ chức nước ngoài.
 
Hồ sơ xử phạt đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp cần phải xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định tại Điều 59 Luật Xử lý VPHC năm 2012 mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại Điều 61 Luật Xử lý VPHC năm 2012, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC năm 2020.
 
Hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt VPHC theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Xử lý VPHC năm 2012, được sửa đổi, bổ sung tại điểm e khoản 73 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC năm 2020.
 
Hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt VPHC theo quy định tại Điều 63 Luật Xử lý VPHC năm 2012, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC năm 2020.
 
Hồ sơ thuộc trường hợp không ra quyết định xử phạt VPHC theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý VPHC năm 2012, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC năm 2020 nhưng phải ban hành quyết định tịch thu tang vật, phương tiện VPHC và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với hành vi VPHC.
 
Theo Quy định, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã xác định hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp do người có thẩm quyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành quyết định xử phạt VPHC theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt VPHC.
 
Người được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn hoặc chủ trì thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử phạt VPHC xác định đối với hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp thuộc phạm vi kiểm tra, thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử phạt VPHC quy định tại Điều 31, 32 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý VPHC.
 
Giám đốc Sở Tư pháp xác định đối với hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp khi Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoặc Thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt VPHC cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện đề nghị cho ý kiến pháp lý; Trưởng Phòng Tư pháp xác định đối với hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp khi Chủ tịch UBND cấp huyện yêu cầu hoặc Thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt VPHC cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị cho ý kiến pháp lý.
 
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2024 và bãi bỏ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt VPHC phức tạp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 
Xem chi tiết Quyết định, TẠI ĐÂY!
Thiều Vân
Số lượt xem:443

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


 

 
Hinh Anh
 
Chuyen doi so
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh

 
Hinh Anh
 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao -Du lịch & Truyền thông huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
1576360 Tổng số người truy cập: 1126 Số người online:
Phát triển:TNC