banner
Thứ 7, ngày 20 tháng 7 năm 2024
THÔNG TIN VỀ VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI THÔN 3, XÃ TRÀ VINH, HUYỆN NAM TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM, ĐỊA BÀN CÓ VƯỚNG MẮC VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VỚI HUYỆN KON PLÔNG, TỈNH KON TUM
29-5-2024
Trước thông tin dư luận phản ánh về việc tạm dừng xây dựng trường học, cầu treo dân sinh từ nguồn xã hội hóa tại Thôn 3, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (thực chất thuộc địa giới hành chính thôn Tu Thôn, xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) do vướng mắc liên quan đến tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum chưa được giải quyết.

Về vấn đề này, Uỷ ban Nhân dân huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết như sau:

Thứ nhất, đối với việc giải quyết vướng mắc liên quan tuyến địa giới hành chính giữa hai tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum:

Trước hết, phải khẳng định đây không phải là vấn đề chồng lấn địa giới hành chính. Bởi thực tế là một số hộ dân thuộc thôn 3, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang xâm cư, xâm canh trên địa bàn xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum theo hồ sơ địa giới hành chính đã được xác lập theo Chỉ thị 364-CT ngày 06 tháng 11 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng “về việc giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã”.

Để giải quyết vấn đề vướng mắc liên quan đến tuyến địa giới hành chính nêu trên, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng-chính quyền của hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam (có liên quan đến vướng mắc về địa giới hành chính nêu trên) đã có nhiều cuộc làm việc nhằm giải quyết vấn đề này nhưng chưa thể giải quyết được dứt điểm.
 


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc
giữa lãnh đạo tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, ngày 18 tháng 8 năm 2022.Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu tại buổi làm việc
giữa lãnh đạo tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, ngày 18 tháng 8 năm 2022.Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam
tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, ngày 18 tháng 8 năm 2022.

Với mong muốn thúc đẩy giải quyết dứt điểm vấn đề trên để ổn định đời sống cho Nhân dân tại nơi có vướng mắc tuyến địa giới hành chính, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã có Văn bản số 3971/UBND-NC ngày 15 tháng 11 năm 2023 gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị phối hợp ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Kon Tum theo ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 6095/BNV-CQĐP, ngày 18 tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam chưa phối hợp ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Kon Tum theo ý kiến của Bộ Nội vụ.

Mới đây, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 2794/BNV-CQĐP, ngày 20 tháng 5 năm 2024 về việc hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Kon Tum, trong đó Bộ Nội vụ yêu cầu: “Đối với tuyến địa giới hành chính còn vướng mắc giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum, đề nghị UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo rõ những khó khăn, vướng mắc gửi về Bộ Nội vụ. Sau khi nhận được báo cáo của UBND 02 tỉnh, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan tổ chức buổi làm việc với 02 tỉnh để nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết trình Chính phủ xem xét, quyết định”. Như vậy, vướng mắc tuyến địa giới hành chính giữa 02 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum đến nay vẫn chưa được giải quyết, hiện đang chờ ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Thứ hai, đối với việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu vực thuộc địa giới hành chính của xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có các hộ dân của xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang sinh sống, sản xuất:

Trong khi chờ ý kiến của cấp có thẩm quyền giải quyết vướng mắc liên quan tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum; Thời gian qua, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  huyện Kon Plông luôn quan tâm, tổ chức các đoàn công tác đến tận nơi thăm hỏi, chia sẻ, động viên Nhân dân thôn 3, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang xâm cư, xâm canh trên địa bàn xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
 


Chủ tịch UBND huyện Kon Plông Đặng Quang Hà và đoàn công tác của huyện
thăm hỏi giáo viên thuộc thôn 3, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.Chủ tịch UBND huyện Kon Plông Đặng Quang Hà và đoàn công tác của huyện
thăm hỏi giáo viên, học sinh thuộc thôn 3, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.Chủ tịch UBND huyện Kon Plông Đặng Quang Hà và đoàn công tác của huyện
thăm hỏi các hộ dân thôn 3, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
đang xâm cư, xâm canh trên địa bàn xã Đăk Nên, huyện Kon Plông.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 1750/UBND-NC, ngày 12 tháng 6 năm 2023 về việc triển khai thực hiện Công văn số 931-CV/TU ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, trong tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plông đã tổ chức đoàn khảo sát thực trạng cơ sở hạ tầng (điện, đường, thủy lợi, nước sinh hoạt, viễn thông…) tại khu vực các hộ dân xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang xâm cư, xâm canh trên địa bàn xã Đăk Nên, huyện Kon Plông và đã có báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu cho các hộ dân nêu trên.

Như vậy, về công tác đầu tư cơ sở hạ tầng trên phạm vi địa giới hành chính của xã Đăk Nên, thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum hiện có các hộ dân của xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang sinh sống, sản xuất được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plông xác định là rất cần thiết và đã có sự quan tâm chỉ đạo huy động nguồn lực triển khai thực hiện.

Liên quan đến việc Ủy ban Nhân dân xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam kêu gọi các nhà tài trợ xây dựng các điểm trường, cầu treo dân sinh được thông tin dư luận phản ánh trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plông ủng hộ việc kêu gọi xã hội hóa để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm nâng cao đời sống cho Nhân dân tại khu vực các hộ dân của xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang sinh sống, sản xuất trên địa bàn xã Đăk Nên, huyện Kon Plông.

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông nhận thấy đây là vấn đề rất hệ trọng, liên quan mật thiết đến công tác quản lý nhà nước và việc thực hiện quy định của pháp luật về địa giới hành chính, dân cư, đất đai, đầu tư xây dựng vv…. Bởi lẽ, các công trình này được đầu tư trong phạm vi địa giới hành chính còn vướng mắc, khi chưa có ý kiến giải quyết chính thức của cấp có thẩm quyền. Do đó, huyện Kon Plông cho rằng, vấn đề này cần phải được bàn bạc, thống nhất giữa hai tỉnh Kon Tum, Quảng Nam và cấp có thẩm quyền trước khi triển khai thực hiện.

Ngày 26 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plông chính thức nhận được Công văn số 970/UBND-VP, ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đề nghị tạo điều kiện triển khai các công trình dân sinh từ nguồn huy động xã hội hóa trên địa bàn thôn 3, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (thực chất thuộc địa giới hành chính thôn Tu Thôn, xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plông cho biết sẽ sớm báo cáo xin ý kiến Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum và thông tin đến Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My ngay sau khi nhận được ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum./.
Ban Biên tập
Số lượt xem:355

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


 

 
Hinh Anh
 
Chuyen doi so
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh

 
Hinh Anh
 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao -Du lịch & Truyền thông huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
1576360 Tổng số người truy cập: 830 Số người online:
Phát triển:TNC