banner
Thứ 4, ngày 19 tháng 5 năm 2021
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
373/BC-UBND 22/9/2020 Tình hình thực hiện Hợp phần Biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
372/BC-UBND 22/9/2020 Tình hình thực hiện sửa chữa các cầu treo năm 2020 và đề xuất nhu cầu kinh phí sửa chữa năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Plông
346/BC-UBND 9/9/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 và các Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND
347/BC-UBND 9/9/2020 Tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020
92/BC-BCĐ 9/9/2020 Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Kon Plông giai đoạn 2000-2020
293/BC-UBND 11/8/2020 Tổng kết 5 năm Đề án 3 "Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán" giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Kon Plông
291/BC-UBND 7/8/2020 Tiến độ triển khai thực hiện công tác Bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua địa huyện Kon Plông
292/BC-UBND 7/8/2020 Tình hình thi hành pháp luật về thanh tra 2020
66/BC-TCT 7/8/2020 Tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn huyện Kon Plông
68/BC-UBND 17/3/2020 Kết quả thực hiện một số Nghị quyết HĐND tỉnh và các quy định của pháp luật về chế độ,chính sách đảm bảo cho các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện và cấp xã
83/BC-HĐND 31/5/2019 Kết quả giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND, ngày 02/8/2016 của HĐND huyện kon Kon Plông về thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020
123/BC-UBND 29/3/2019 Kết quả thực hiện kiến nghị qua giám sát của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018
46/BC-HĐND 29/3/2019 Hoạt động của Thường trực, các ban HĐND huyện quý I, Chương trình công tác quý II năm 2019
34/BC-HĐND 1/3/2019 Tình hình hoạt động trong tháng 02 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
51/BC-UBND 15/2/2019 v/v kết quả sắp xếp, bố trí công tác cho công an xã
41/BC-UBND 31/1/2019 Báo cáo về công tác cấp phát gạo cho hộ nghèo trong dịp tết Nguyên đán kỷ Hợi năm 2019
05/BC-UBND 4/1/2019 Báo cáo thực hiện kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017
561/BC-UBND 27/12/2018 tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2018
562/BC-UBND 27/12/2018 kết quả công tác văn thư, lưu trữ theo tiêu chí tại công văn 2106/SNV-CCVTLT ngày 19/11/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
564/BC-UBND 27/12/2018 kết quả triển khai thực hiện Quy chê phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với UBMTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018
Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
1576360 Tổng số người truy cập: 554 Số người online:
Phát triển:TNC