banner
Thứ 7, ngày 20 tháng 7 năm 2024

22-12-2023

30-11-2023

7-11-2023

3-10-2023

3-2-2023

13-1-2023

13-1-2023

5-1-2023

28-11-2022

10-11-2022

31-10-2022

21-10-2022

11-10-2022

7-10-2022

3-10-2022

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và triệu tập người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông năm 2022.

30-9-2022

Ngày 28/6/2021 Hội đồng tuyển dụng kiêm Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã năm 2021 đã tổ chức họp, thống nhất kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2021, cụ thể như sau:

2-7-2021

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm, lịch phỏng vấn thí sinh dự tuyển công chức cấp xã năm 2021

Ngày 10/6/2021 Hội đồng tuyển dụng kiêm Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã năm 2021 đã ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTD về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm, lịch phỏng vấn thí sinh dự tuyển công chức cấp xã năm 2021, nội dung Thông báo như sau:

10-6-2021

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1), kỳ xét tuyển công chức cấp xã huyện Kon Plông năm 2021

Ngày 09/6/2021 Hội đồng tuyển dụng kiêm Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã năm 2021 đã ban hành Thông báo số 08/TB-HĐTD về kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1), kỳ xét tuyển công chức cấp xã huyện Kon Plông năm 2021, nội dung như sau:

9-6-2021

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Plông

Ngày 25/02/2021 Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông đã ban hành Thông báo số 15/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Plông, với những nội dung như sau:

25-2-2021

Ngày 09/02/2021 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về việc Tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Plông, với những nội dung chính như sau:

9-2-2021

Ngày 28/8/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông đã ban hành Quyết định số 1461/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

17-9-2020

Ngày 31/10/2017 Hội đồng xét tuyển viên chức cấp huyện năm 2017 ban hành Thông báo số 01/TB-HĐXT về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập dự tuyển viên chức cấp huyện năm 2017.

1-11-2017

Ngày 19/9/2017 Hội đồng tuyển dụng viên chức cấp huyện năm 2017 đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐTD

9-10-2017

Ngày 26/9/2017 Ban kiểm tra, sát hạnh Hội đồng tuyển dụng viên chức cấp huyện năm 2017 đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-KTSH

9-10-2017

Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao -Du lịch & Truyền thông huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
1576360 Tổng số người truy cập: 984 Số người online:
Phát triển:TNC