banner
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024

Vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

18-3-2022

Vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15-3-2022

Vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp

15-3-2022

Vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Kon Plông

13-6-2018

Giới thiệu vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Kon Plông

28-5-2018

Giới thiệu vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Plông

28-5-2018

Giới thiệu vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Kon Plông

28-5-2018

Vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Kon Plông

21-5-2018

Vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông

7-8-2017

Vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Kon Plông

7-8-2017

Vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kon Plông

7-8-2017

Vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Kon Plông

7-8-2017

Vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Kon Plông

30-6-2017

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao -Du lịch & Truyền thông huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
1576360 Tổng số người truy cập: 2671 Số người online:
Phát triển:TNC