banner
Thứ 7, ngày 15 tháng 6 năm 2024

Theo đó, ngày 16/3/2020 Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông đã ban hành Thông báo số 62A/TB-UBND về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, có hồ sơ và nội dung cụ thể như sau:

15-4-2020

Ngày 07/6/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Báo cáo số 235/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, với những nội dung như sau:

7-8-2019

Ngày 08/10/2018 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết đinh 717/QĐ-UBND giao kế hoạch SX vụ Đông xuân 2018-2019 trên địa bàn huyện Kon Plông

15-10-2018

Ngày 05/02/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 298/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và Quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030, cụ thể

11-9-2018

Theo đó, ngày 07/11/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 910/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kon Plông đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, cụ thể:

11-9-2018

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao -Du lịch & Truyền thông huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
1576360 Tổng số người truy cập: 3084 Số người online:
Phát triển:TNC