banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 2 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
157/KH-TTHĐND 26/9/2022 Thực hiện Thông báo kết luận số 44/TB-TTHĐND, ngày 30-8-2022 của Thường trực HĐND tỉnh
24/NQ-HĐND 21/9/2022 Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
23/NQ-HĐND 21/9/2022 Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ( Ông Đặng Thanh Nam).
144/QĐ-VP 5/8/2021 Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân huyện Kon Plông
Khẩn 141/KH-UBND 28/7/2021 Tổ chức Lễ bàn giao danh sách cơ sở thuộc danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý về PCCC trên địa bàn huyện Kon Plông
307/BC-UBND 21/7/2021 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện
1608/UBND-VP 21/7/2021 V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh gia súc, gia cầm và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn huyện
137/KH-UBND 21/7/2021 Kế hoạch Tăng cường quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn huyện Kon Plông
306/BC-UBND 20/7/2021 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện trồng cây phân tán trên địa bàn huyện Kon P lông năm 2021 và giai đoạn 2016 - 2020
1594/UBND-VP 20/7/2021 Về việc khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
1604/UBND-VP 20/7/2021 V/v triển khai Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh
1603/UBND-KTHT 20/7/2021 Về việc phối hợp mời doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia các Nền tảng hỗ trợ xuất khẩu của Bộ Công Thương
135/KH-UBND 19/7/2021 Về việc Triển khai Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Kon Plông
18/NQ-HĐND 16/7/2021 Phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
1559/UBND-VP 15/7/2021 V/v đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19
KHẨN 1517/UBND-VP 13/7/2021 Về việc triển khai thực hiện đăng ký tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
07/ND-HĐND 6/7/2021 Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kon Plông Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
08/NQ-HĐND 6/7/2021 Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kon Plông Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
09/NQ-HĐND 6/7/2021 Về việc thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện
10/NQ-HĐND 6/7/2021 Về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân huyện khóa, nhiệm kỳ 2021-2026
Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
1576360 Tổng số người truy cập: 1084 Số người online:
Phát triển:TNC