banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 6 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
511/BC-UBND 17/12/2022 511/BC-UBND Ủy ban nhân dân huyện Kon Plong năm 2022
508/BC-UBND 16/12/2022 508-BC-UBND Bao cao tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh năm 2022
504/BC-UBND 15/12/2022 504-BC-UBND kết quả PCTN, TC 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 gủi thanh tra tỉnh
214/TB-UBND 4/11/2022 214/TB-UBND Thông báo kết luận thanh tra
157/KH-TTHĐND 26/9/2022 Thực hiện Thông báo kết luận số 44/TB-TTHĐND, ngày 30-8-2022 của Thường trực HĐND tỉnh
24/NQ-HĐND 21/9/2022 Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
23/NQ-HĐND 21/9/2022 Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ( Ông Đặng Thanh Nam).
360/BC-UBND 16/9/2022 360-BC-UBND công tác thanh tra 9 tháng năm 2022 (1)
361/BC-UBND 16/9/2022 361-BC-UBND kết quả phòng chống tham nhũng 9 tháng năm 2022
357-BC-UBND tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh 9 tháng đầu năm 15/9/2022 Báo cáo tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh 9 tháng đầu năm 2022
358-BC-UBND kết quả thực hiện KL thanh tra 9 tháng đầu năm 2022 (2) 15/9/2022 Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra 9 tháng đầu năm 2022 (2)
233-BC-UBND kết quả thực hiện KL thanh tra nam 2022 14/6/2022 Báo cáo kết quả thực hiện KL thanh tra nam 2022
238/BC-UBND huyện báo cáo PCTN 6 tháng đầu năm 2022 14/6/2022 báo cáo Phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022
228-BC-UBND tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh 06 tháng đầu năm 2022 10/6/2022 Báo cáo tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh 06 tháng đầu năm 2022
109/TB-UBND 31/5/2022 109/TB-UBND Kết luận Thanh tra UBND xã Đắk Ring
79/TB-UBND 29/3/2022 79/TB-UBND kiểm tra tại Trung tâm văn hoá thể thao du lịch và truyền thông
89/BC-UBND 9/3/2022 89/BC-UBND huyện báo cáo Phòng chống tham nhũng quý I.2022
36/KH-UBND 24/2/2022 36/KH-UBND huyện Kon Plong về công khai minh bạch
24/KH-UBND 9/2/2022 24-KH-UBND ve cong tac PCTN 2022. UBND huyện Kon Plông
144/QĐ-VP 5/8/2021 Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân huyện Kon Plông
Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
1576360 Tổng số người truy cập: 165 Số người online:
Phát triển:TNC