banner
Thứ 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020
Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Tem
28-5-2018
Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Tem

1. Lịch sử phát triển:

- Xã Ngọc Tem được thành lập năm 1976 được sáp nhập từ xã Đăk Rơ Manh và xã HLò.

- Trung tâm hành chính của xã nằm trên thôn Điek Nót. Xã gồm có 12 thôn là: Măng Krí, Điek Chè, Điek Lò I, Điek Lò II, Điek Tem, Điek Tà Cót, Điek Nót, Điek Cua, Kíp Linh, Điek Tà Âu, Điek Pét và Măng Nách.1. Thông tin chung:

- Địa chỉ: Thôn Điek Nót, xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

- Số điện thoại liên hệ: 02606515777.

- Fax:

- Email: ngoctemkpl@gmail.com.

2. Hệ thống chính trị:

2.1. Đảng ủy:

- Bí thư: Đinh Yếu Huấn, số điện thoại: 01646385769, email: huanngoctem@gmail.com.

- Phó Bí thư:

+ Y Phước, số điện thoại: 0972782002, email:

+ Nguyễn Văn Bảy, số điện thoại: 0971550777, email:

2.2. Hội đồng Nhân dân:

- Chủ tịch: Đinh Yếu Huấn, số điện thoại: 01646385769, email: huanngoctem@gmail.com.

- Phó Chủ tịch:  A Vắng, số điện thoại: 01684798277 , email: vangngoctem1985@gmail.com.

- Tổng số đại biểu: 23 đại biểu.

2.3. Ủy ban Nhân dân:

- Chủ tịch: Trần Văn Thiện, số điện thoại: 0974622484, email: thienkpl@gmail.com.

- Phó Chủ tịch:

+ Y Hiệp, số điện thoại: 01699727647 , email: sukakpl@gmail.com.

+ Đinh Hồng Quế, số điện thoại: 0974536346, email:

2.4. Mặt trận và các Đoàn thể:

- UBMTTQVN xã:

+ Chủ tịch: Y Xai, số điện thoại: 01629394881, e mail:

+ Phó Chủ tịch: Y Búi, số điện thoại: 01695527258, e mail:

- Hội CCB xã:

+ Chủ tịch: Đinh Hồng Quê, số điện thoại: 0976638332, email:

+ Phó Chủ tịch:  A Quỳnh, số điện thoại: 0979399621, email:

- Hội Nông dân xã:

+ Chủ tịch: Đinh Văn Xanh, số điện thoại: 01659189728, email: nongdanngoctem@gmail.com.

+ Phó Chủ tịch: Đinh Văn Ba, số điện thoại: 0986533709, email:

- Hội Phụ nữ xã:

+ Chủ tịch: Đinh Thị Nghiếu, số điện thoại: 0963714445, email: nghieukonray@gmail.com.

+ Phó Chủ tịch: Y Liêm, số điện thoại: 01682996827, email:

- Đoàn Thanh niên xã:

+ Bí thư Đoàn: A Nhanh, số điện thoại: 01685679057, email: anhanh111985@gmail.com.

+ Phó Bí thư Đoàn: A Đức, số điện thoại: 0986461312, email:

3. Giới thiệu chung:

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Ngọc Tem là đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kon Plông, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 đồng chí. Tổng số đảng viên toàn đảng bộ là 203 đồng chí, sinh hoạt ở 17 chi bộ, trong đó 12 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ quân sự. Ủy ban nhân dân xã được cơ cấu 03 thành viên gồm 01 đồng chí Chủ tịch, 01 đồng chí Phó chủ tịch, 02 Ủy viên Ủy ban; Tổng số đội ngũ cán bộ, công chức xã có 24 đồng chí, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đại học, cao đẳng 12 đ/c, trung cấp 7 đ/c, nhìn chung các cán bộ công chức đều có đầy đủ phẩm chất đạo đức, trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Điều kiện tự nhiên – xã hội: Xã Ngọc Tem nằm ở phía Bắc của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Việt Nam, cách trung tâm huyện Kon Plông 42 km. Phía Bắc giáp xã Đắk Ring và tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam giáp   xã Măng Cành, xã Đăk Long và xã Hiếu, phía Đông giáp xã Pờ Ê, phía Tây giáp xã Đắc Tăng.

Xã Ngọc Tem có địa hình chủ yếu là đồi núi, phức tạp, bị chia bởi nhiều dông, khe, là xã nằm trên dãy Đông Trường Sơn Tây Nguyên. Độ cao trung bình từ 800 – 1000 m.

Thời tiết chia thành 2 mùa rõ rệt: Mùa khô từ tháng 02 đến tháng 08, mùa mưa từ tháng 09 đến tháng 01 năm sau.

Dân cư chia thành 12 thôn. Tổng diện tích đất tự nhiên là 24054,38 ha được chia làm 3 nhóm đất sau:

+ Nhóm đất Nông nghiệp (NNP): 21.960,23 ha, chiếm 91,29 % diện tích tự nhiên.

+ Nhóm đất phi nông nghiệp: 624,12 ha, chiếm 2,59% diện tích tự nhiên.

+ Nhóm đất chưa sử dụng: 1.470,03 ha, chiếm 6,11 % diện tích tự nhiên.

Về giao thông có tuyến đường liên xã đi qua 12 thôn chạy dọc theo chiều dài của xã đã được bê tông hóa, các tuyến đường thôn, ngõ xóm đã bê tông hóa được 4,5km, còn lại chủ yếu là đường đất. Hầu hết các tuyến đường đều có đủ chiều rộng cần thiết đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của xã.

Dân số: Toàn xã có tổng số hộ là 835 hộ/ 3007 nhân khẩu, 1605 lao động, chủ yếu là dân tộc Kdong chiếm 95,8%.

Tổng số hộ có nhà ở kiên cố, bán kiên cố  là 819/835 nhà kiên cố, đạt tỷ lệ 98%.

Đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Đến nay trên địa bàn có 10/12 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, hộ gia đình văn hóa đạt 529/835 hộ, đạt 63,35%.

Sự nghiệp giáo dục được xã quan tâm chỉ đạo, cơ sở vật chất trường, lớp được tu sửa và được xây dựng mới khang trang, xã có 02 trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở, có 01 trường Mầm Non, có 10/12 nhà văn hoá thôn bản được xây dựng đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá văn nghệ của nhân dân. Xã có trạm y tế nằm ở khu trung tâm của xã có 05 giường bệnh,  01 Bác sĩ, 02 Y sĩ, 01 Dược sĩ, 01 Nữ hộ sinh, 01 Điều dưỡng và 12 y tế thôn bản tại các xóm để đảm bảo việc khám chữa bệnh cho nhân dân, trạm y tế xã thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế.

Toàn xã có khoảng 38 hộ kinh doanh, buôn bán.

UBND xã là cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở địa phương có nhiệm vụ; Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, lập dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn, tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, quản lý và sử dụng hợp lý có hiệu quả về đất đai tài nguyên. Tổ chức và hướng dẫn thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức thực hiện việc xây dựng và tu sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp quản lý. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục ở địa phương, xây dựng các phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá thể dục thể thao, thực hiện chính sách chế độ đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và gia đình  có công với nước, tổ chức tuyên truyền giáo dục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc chăm lo công tác xoá đối giảm nghèo.

4. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn:

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội xã Ngọc Tem không ngừng phát triển. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội được nâng cao, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển.

Mặc dù có địa hình đồi núi, phức tạp, chịu ảnh hưởng của sự thay đổi thất thường của thời tiết nhưng tình hình kinh tế - xã hội của xã liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước. Về sản xuất nông, lâm, thủy sản: Tổng diện tích lúa năm 2017 đạt 538,1/541,1 ha đạt 99,4% so với kế hoạch. Sản lượng thu hoạch đạt 27,6 Tạ/ha, đạt 1.484,8 tấn. Tổng diện tích cây ngô cả năm: Nhân dân đã thu hoạch được 322,2/330 ha, đạt 97,6% so với kế hoạch, năng suất đạt 40 Tạ/ha, sản lượng đạt 1.288,8 tấn. Tổng diện tích cây dược liệu: Cây nghệ đạt 05 ha, cây đinh lăng 1,8 ha. Tổng diện tích cây sắn đạt 258/258 ha, đạt 100% so với kế hoạch, sản lượng đạt 2.322,1 tấn, năng suất đạt 90 Tạ/ha. Tổng diện tích cây hàng năm đạt 12/16 ha, đạt 75% so với kế hoạch. Tổng diện tích cây lâu năm đạt 38,5/38 ha, đạt 101,3% so với kế hoạch. Tổng diện tích cây lâm nghiệp đạt 1.475,4/1.492,4 ha, đạt 98,9% so với kế hoạch.

GDP bình quân/người đạt 16 triệu đồng năm 2017. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch và liên kết, hợp tác kinh tế tiếp tục phát triển. Cơ cấu lao động có bước chuyển dịch theo hướng giảm dần trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và tăng trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ.

Giáo dục - đào tạo - dạy nghề phát triển mạnh về cơ sở vật chất, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh, đa dạng hoá các loại hình trường lớp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập và phát triển nguồn nhân lực. Đến năm học 2017 - 2018 số học sinh hệ mầm non đạt 214 em, học sinh tiểu học 373 em, học sinh THCS 214 em, kết quả phổ cập tiểu học và xoá mù chữ được duy trì, phổ cập trung học cơ sở ngày càng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghề cho người lao động được tăng cường, bình quân hàng năm đã đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghề trên 50 lượt người, giải quyết việc làm bình quân 150 lao động. Đã huy động được nhiều nguồn vốn trong xã hội để thực hiện công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 43,47%. Công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhà ở đơn sơ đạt kết quả tốt.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ. Đã mở rộng bảo hiểm y tế cho người nghèo, tăng cường hoạt động khám bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. Công tác y tế, chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện thường xuyên .Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 0,45%

Hoạt động văn hoá thông tin đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống được chú trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được tiếp tục phát triển, địa bàn xã có 6/12 thôn được phủ sóng phát thanh và truyền hình.

Nhiều tiến bộ khoa học công nghệ được ứng dụng đem lại hiệu quả thiết thực như giống mới, kỹ thuật canh tác phòng trừ dịch, hại tổng hợp, thay đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng.

Tình hình an ninh chính trị, quốc phòng trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định.

 

Đình Nghĩa
Số lượt xem:3862
THỜI TIẾT KON PLÔNG

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
1576360 Tổng số người truy cập: 169 Số người online:
Phát triển:TNC