banner
Thứ 4, ngày 26 tháng 1 năm 2022
CÔNG AN HUYỆN KON PLÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
2-8-2021

         Việc tổ chức học tập, nghiên cứu các Chuyên đề đã góp phần làm cho mỗi đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ", đồng thời, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nề nếp của đơn vị và của mỗi đảng viên, cán bộ chiến sỹ. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, tạo được sự lan tỏa trong đơn vị.

 

CBCS Công an huyện tham gia học tập, nghiên cứu các Chuyên đề

               Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Công an huyện, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trên cơ sở đó, tiến hành tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện. Việc học tập, thực hiện các Chuyên đề được Đảng ủy Công an huyện tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không hình thức; liên hệ sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, của từng Chi bộ và từng đảng viên, CBCS.

 

             Tại Hội nghị, Đảng uỷ Công an huyện đã chỉ đạo lựa chọn, đưa nội dung Chuyên đề của tỉnh năm 2021 vào Chương trình, Kế hoạch công tác hàng tháng, hàng năm và Kế hoạch sinh hoạt thường kỳ của các Chi bộ trực thuộc để triển khai thực hiện, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nề nếp của Đảng ủy, của các Chi bộ trực thuộc và của mỗi cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện Chuyên đề toàn khóa và năm 2021 của Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Công an huyện cũng đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, quán triệt các Chuyên đề, Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo mọi cá nhân đều có quan điểm sâu sắc về đường lối, chính sách của Đảng, từ đó, tu dưỡng, rèn luyện và vận dụng tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác./.

 

 

Đào Thị Dung, 0346622111, Công an huyện Kon Plông
Số lượt xem:178
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
 
 
THỜI TIẾT KON PLÔNG
 
 
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
1576360 Tổng số người truy cập: 1001 Số người online:
Phát triển:TNC