banner
Thứ 4, ngày 19 tháng 5 năm 2021
Đảng bộ huyện Kon Plông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
25-6-2020
Sáng 15/6, Đảng bộ huyện Kon Plông khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kon Plông lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kon Plông lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

           Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Các đồng chí đại diện một số cơ quan Trung ương.

Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

             Về phía huyện Kon Plông có các đồng chí: Đào Duy Khánh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; Y Lang, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Đoàn Khương, Phó Bí thư Huyện uỷ; Đặng Thanh Nam, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện; cùng 168 đảng viên đại diện hơn 2.140 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Đ/c Đào Duy Khánh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu khai mạc Đại hội

           Đại hội Đảng bộ huyện Kon Plông lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tập trung huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh phát triển du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng huyện Kon Plông ổn định, phát triển bền vững”.

           Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Văn Trang đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kon Plông trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội tập trung trí tuệ, thảo luận kỹ các văn kiện trình Đại hội. Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, đảm bảo tính khả thi để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra. Mỗi đại biểu dự Đại hội đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, lựa chọn những đồng chí có uy tín cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có kiến thức và năng lực, có phong cách làm việc dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nói đi đôi với làm, được cán bộ và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới.

Đ/c chí Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

           Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

           Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, thông qua báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; tham gia đóng góp ý kiến, thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

            Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế xã hội của huyện Kon Plông tiếp tục có những bước phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế gắn với các lĩnh vực đột phá bước đầu đã đạt được kết quả nhất định. Các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực được tập trung phát triển. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ.

            Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất đạt trên 2.400 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đến năm 2020 dự kiến đạt 227 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra. Theo đó, văn hóa-xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, nhất là đối với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo được triển khai quyết liệt, tập trung nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Kon Plông đến năm 2020 giảm còn dưới 15%, bình quân giảm 6,4%/năm, đạt mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Quốc phòng-an ninh được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, chất lượng hoạt động và sức chiến đấu của các tổ chức đảng từng bước được nâng lên. Toàn Đảng bộ huyện có 50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 411 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên 2.140 đảng viên. Đảng bộ huyện đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”.

          Trong nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu tham dự Đại hội đã thống nhất tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tập trung thực hiện các lĩnh vực trọng tâm đột phá về phát triển nông nghiệp, nông thôn; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân, giữ vững ổn định quốc phòng-an ninh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

          Đại hội đã thống nhất cao với báo cáo chính trị được thông qua, những mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp trong 5 năm tới. Theo đó, Đảng bộ huyện Kon Plông đưa ra 17 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 5.800 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 350 tỷ đồng; quy mô dân số khoảng 30.500 người; 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 7%; thu hút 1.290.000 lượt khách du lịch; kết nạp mới 350 đảng viên trở lên; 100% cán bộ chuyên trách và công chức xã đạt chuẩn chức danh, trên 85% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khoảng 85% quần chúng được tập hợp vào các đoàn thể chính trị, xã hội; phát triển 500ha diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội

          Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Plông khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; Bầu ủy ban kiểm tra Huyện ủy gồm 07 đồng chí; đồng chí Đào Duy Khánh được Ban chấp hành bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy; 02 phó Bí thư Huyện ủy gồm đồng chí Đặng Thanh Nam và đồng chí Y Thị.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Plông khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

          Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kon Plông lần thứ XIX đã bầu 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

            Tại đại hội, Ban chấp hành khóa XIX đã tặng hoa cảm ơn một số đồng chí Ủy viên Ban chấp hành khóa XVIII không tái cử Ban chấp hành khóa XIX.

          Sau hai ngày rưỡi làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kon Plông khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp và thông qua Nghị quyết với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp, sát với tình hình của huyện, đảm bảo tính khả thi cao trong nhiệm kỳ 2020-2025.

          Với những quyết sách đã được Đại hội thông qua, chúng ta tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo vững chắc Quốc phòng-An ninh, từng bước xây dựng thành công vùng kinh tế động lực phía Đông tỉnh Kon Tum./.

 

Đình Nghĩa - Văn phòng HĐND & UBND huyện
Số lượt xem:269
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
 
 
THỜI TIẾT KON PLÔNG
 
 
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
1576360 Tổng số người truy cập: 608 Số người online:
Phát triển:TNC