banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 6 năm 2023
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện Kon Plông tại Trụ sở Tiếp công dân huyện trong năm 2023
10-1-2023

Thông báo số 06/TB-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện về lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện Kon Plông tại Trụ sở Tiếp công dân huyện trong năm 2023.

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân;

Căn cứ Quyết định số 856/2019/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện;

Thực hiện Công văn số 5924-CV/VPTU ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Tỉnh uỷ về việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ.

Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện trong năm 2023 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Kon Plông, như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ:

Đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông cùng đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 12, 22 hằng tháng, kể cả trùng vào ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật. Trường hợp trùng vào các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định thì ngày tiếp công dân định kỳ sẽ là ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ lễ, tết.

2. Tiếp công dân đột xuất:

Lãnh đạo huyện Kon Plông tổ chức tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở Tiếp công dân huyện khi phát sinh những sự việc được quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

3. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút.

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện, Khu nhà C, Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, đường Nguyễn Huệ, Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

4. Thành phần tham dự buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện:

Thành phần tham dự buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện được thực hiện theo Quyết định số 856/2019/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện và Công văn số 1050/UBND-TD, ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plông về việc tổ chức tiếp công dân trong ngày tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện.

Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Kon Plông và đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Kon Plông, Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện để các tổ chức, công dân được biết./.

Thông báo chi tiết đính kèm:

/Uploads/files/06-TB-UBND%20lich%20TCD%20dinh%20ky%20cua%20Lanh%20dao%20UBND%20huyen%20nam%202021.pdf

Như Kỳ
Số lượt xem:110
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Hinh Anh
Chuyen doi so
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
 
 
THỜI TIẾT KON PLÔNG
 
 
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
1576360 Tổng số người truy cập: 158 Số người online:
Phát triển:TNC