banner
Thứ 7, ngày 20 tháng 7 năm 2024
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện Kon Plông tại Trụ sở Tiếp công dân huyện trong năm 2024
30-12-2023
Thông báo số 307/TB-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plông về lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện Kon Plông tại Trụ sở Tiếp công dân huyện trong năm 2024.

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân năm 2013;
Căn cứ Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân;
Căn cứ Quyết định số 856/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện;
Thực hiện Công văn số 5924-CV/VPTU ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Tỉnh uỷ về việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ.
Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện trong năm 2024 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Kon Plông, như sau:
1. Tiếp công dân định kỳ
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông cùng đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 12, 22 hằng tháng, kể cả trùng vào ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật. Trường hợp trùng vào các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định thì ngày tiếp công dân định kỳ sẽ là ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ lễ, tết.
2. Tiếp công dân đột xuất
Lãnh đạo huyện Kon Plông tổ chức tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở Tiếp công dân huyện khi phát sinh những sự việc được quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.
3. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút.
- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện, Khu nhà C, Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, đường Nguyễn Huệ, Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 
4. Thành phần tham dự buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện
Thành phần tham dự buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện được thực hiện theo Quyết định số 856/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện và Công văn số 1050/UBND-TD, ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plông về việc tổ chức tiếp công dân trong ngày tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện.
Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Kon Plông và đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Kon Plông, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện để các tổ chức, công dân được biết./.

Chi tiết thông báo Tại đây!
Phụ lục thông báo Tại đây!

Như Kỳ - Văn phòng HĐND và UBND huyện
Số lượt xem:653

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


 

 
Hinh Anh
 
Chuyen doi so
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh

 
Hinh Anh
 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao -Du lịch & Truyền thông huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
1576360 Tổng số người truy cập: 721 Số người online:
Phát triển:TNC