Thứ 2, ngày 25 tháng 5 năm 2020
STT Tên Thủ tục
1 Thủ tục xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã
2 Nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức cấp xã
3 Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước hạn đối với CB, CC, VC loại A1 trở xuống (thuộc quyền quản lý)
4 Hưởng và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức, viên chức loại A1 trở xuống (thuộc quyền quản lý).
5 Đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong phạm vi một huyện
6 Tiếp nhận thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chưc sắc, nhà tu hành
7 Đăng ký nơi hoạt động tôn giao của chức sắc, nhà tu hành
8 Việc giảng đạo, truyền đạo của chưc sắc, tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
9 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
10 Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
13 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
14 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
15 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
16 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
17 Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
18 Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
19 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
20 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập   
© Trang thông tin điện tử huyện Kon Plông - tỉnh Kon Tum là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Phát triển: TNC