banner
Thứ 3, ngày 27 tháng 9 năm 2022
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Plông
25-2-2021

            1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã theo nhu cầu đăng ký của các xã, thị trấn, tập trung tuyển dụng những chức danh công chức còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao. Tổng số chỉ tiêu công chức cấp xã cần tuyển dụng là: 32 chỉ tiêu, trong đó:

- Văn phòng - thống kê: 05 chỉ tiêu.

- Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã): 04 chỉ tiêu.

- Tài chính - Kế toán: 08 chỉ tiêu.

- Tư pháp - Hộ tịch: 03 chỉ tiêu.

- Văn hóa - Xã hội: 05 chỉ tiêu.

- Chỉ huy trưởng Quân sự: 07 chỉ tiêu.

(có Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức ban hành kèm Theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện gửi kèm theo Thông báo này)

2. Điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh tuyển dụng:

Có văn bằng chứng chỉ ngành nghề đào tạo phù hợp với chức danh dự tuyển, cụ thể:

2.1. Trình độ chuyên môn:

- Chỉ huy trưởng Quân sự: Tốt nghiệp trung cấp và tương đương trở lên do ngành Quân sự đào tạo.

- Văn phòng - Thống kê: Tốt nghiệp Đại học các nhóm ngành: Hành chính - Văn phòng, Văn thư - Lưu trữ, Luật, Kinh tế, Ngữ văn, Lịch sử, Báo chí.

- Địa chính - Nông nghiệp -  Xây dựng và Môi trường: Tốt nghiệp Đại học các nhóm ngành: Quản lý đất đai, Tài nguyên, Môi trường, Trắc địa, Xây dựng, Kiến trúc, Nông - Lâm nghiệp - Thủy lợi.

- Tư pháp - Hộ tịch: Tốt nghiệp Đại học các nhóm ngành Luật.

- Tài chính - Kế toán: Tốt nghiệp Đại học các nhóm ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

+ Đối với các xã, thị trấn chỉ bố trí 01 công chức làm công tác Tài chính - Kế toán thì chuyên ngành tuyển dụng là một trong các chuyên ngành tài chính - kế toán - kiểm toán.

+ Đối với các xã, thị trấn bố trí 02 công chức làm công tác Tài chính - Kế toán thì phải có ít nhất 01 vị trí yêu cầu là một trong các chuyên ngành Tài chính - Kế toán - Kiểm toán, 01 vị trí còn lại được phép tuyển dụng các chuyên ngành kinh tế - quản trị kinh doanh.

­- Văn hóa - Xã hội: Tốt nghiệp Đại học các nhóm ngành xã hội, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động, báo chí - tuyên truyền.

Ghi chú: Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự và các xã đặc biệt khó khăn trình độ tuyển dụng từ trung cấp trở lên.

2.2. Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

2.3. Tiếng dân tộc thiểu số: Ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó; nếu khi tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số thì sau khi tuyển dụng phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số.

Lưu ý: Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn ngoài các điều kiện nêu trên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 112/2011NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

3. Đăng ký dự tuyển:

- Người dự tuyển vào công chức cấp xã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Điểm 1.1 Mục 1 của Thông báo này (Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

- Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí làm việc (một chức danh công chức) có chỉ tiêu tuyển dụng; có trình độ (căn cứ vào bằng tốt nghiệp) đúng với yêu cầu ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng theo mẫu đăng ký dự tuyển. Trường hợp người dự tuyển nộp từ 02 Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trước pháp luật về các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình (lưu ý không tẩy xóa, sửa chữa các thông tin); trường hợp kê khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ đối tượng ưu tiên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cá nhân có nhu cầu thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thông tin của Phiếu đăng ký dự tuyển kịp thời liên hệ cơ quan, đơn vị đã nộp Phiếu để được hướng dẫn thủ tục nộp lại Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định (trong thời hạn quy định).

4. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

4.1 Thời gian thu Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/3/2021.

4.2 Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Phòng Nội vụ huyện Kon Plông, Khu B, Trụ Sở HĐND - UBND huyện Kon Plông, Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, số điện thoại liên hệ 02603. 848. 339.

- Quầy số 3, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Kon Plông, đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum hoặc gửi theo đường bưu chính (ngày nộp được tính theo dấu bưu điện).

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (tại các bưu điện văn hóa xã, bưu điện huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum).

- Tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo Bộ phận chuyên môn hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiếp nhận.

- Định kỳ cuối ngày Thứ năm hàng tuần (trong thời gian tiếp nhận), Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn chuyển danh sách kèm theo toàn bộ Phiếu đăng ký dự tuyển đến Quầy số 3, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Kon Plông để tiếp nhận theo quy định.

* Khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển cơ quan, đơn vị (hoặc công chức được phân công) phải có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến cá nhân; trường hợp không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có văn bản nêu rõ lý do.

5. Hình thức tuyển dụng:

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã thông qua phương thức xét tuyển ( theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 05/10/2020  của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum).

Tải về Thông báo 15

Tải về biểu mẫu chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo Thông báo 15

Đình Nghĩa - Văn phòng HĐND & UBND huyện
Số lượt xem:1659
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
 
 
THỜI TIẾT KON PLÔNG
 
 
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
1576360 Tổng số người truy cập: 253 Số người online:
Phát triển:TNC