banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 6 năm 2023

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và triệu tập người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục ...

Ngày 28/6/2021 Hội đồng tuyển dụng kiêm Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã năm 2021 đã tổ chức họp, thống nhất kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2021, cụ thể như sau:

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1), kỳ xét tuyển công chức cấp xã huyện Kon Plông năm 2021

Ngày 09/6/2021 Hội đồng tuyển dụng kiêm Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã năm 2021 đã ban hành Thông báo số 08/TB-HĐTD về kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu...

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm, lịch phỏng vấn thí sinh dự tuyển công chức cấp xã năm 2021

Ngày 10/6/2021 Hội đồng tuyển dụng kiêm Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã năm 2021 đã ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTD về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm, lịch ...

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Plông

Ngày 25/02/2021 Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông đã ban hành Thông báo số 15/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Plông, với những nội dung như sau:

Ngày 09/02/2021 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về việc Tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Plông, với những nội dung chính như sau:

Ngày 28/8/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông đã ban hành Quyết định số 1461/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020, nội dung cụ thể như sa...

Ngày 31/10/2017 Hội đồng xét tuyển viên chức cấp huyện năm 2017 ban hành Thông báo số 01/TB-HĐXT về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập dự tuyển viên chức cấp huyện năm 2017.

Ngày 19/9/2017 Hội đồng tuyển dụng viên chức cấp huyện năm 2017 đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐTD

Ngày 26/9/2017 Ban kiểm tra, sát hạnh Hội đồng tuyển dụng viên chức cấp huyện năm 2017 đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-KTSH

Ngày 24/03/2017 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 45/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện

Ngày 06/01/2017 Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 trên địa bàn huyện

info THÔNG BÁO
Hinh Anh
Chuyen doi so
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
 
 
THỜI TIẾT KON PLÔNG
 
 
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh

 

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEO

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
1576360 Tổng số người truy cập: 192 Số người online:
Phát triển:TNC