banner
Thứ 5, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
18/NQ-HĐND 16/7/2021 Phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
07/ND-HĐND 6/7/2021 Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kon Plông Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
08/NQ-HĐND 6/7/2021 Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kon Plông Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
09/NQ-HĐND 6/7/2021 Về việc thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện
10/NQ-HĐND 6/7/2021 Về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân huyện khóa, nhiệm kỳ 2021-2026
11/NQ-HĐND 6/7/2021 Về việc bầu Trưởng ban, phó Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân huyện Kon Plông khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
13/NQ-HĐND 6/7/2021 Về việc bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
14/NQ-HĐND 6/7/2021 Về việc bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(Ông Lê Đức Tín; Phạm Văn Thắng)
15/NQ-HĐND 6/7/2021 Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
16/NQ-HĐND 6/7/2021 Về việc bầu Hội thẩm nhân dân của Tóa án nhân dân huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
58/NQ-UBBC 28/4/2021 Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Kon Plông khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 09 đơn vị bầu cử
12/NQ-UBBC 8/2/2021 V/v ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND huyện Kon plông, nhiệm kỳ 2021 - 2026
04/NQ-HĐND 9/7/2019 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019
05/NQ-HĐND 9/7/2019 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 và phân bổ kết dư ngân sách cấp huyện
03/NQ-HĐND 9/7/2019 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020
18/NQ-HĐND 19/10/2018 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
16/NQ-HĐND 10/9/2018 Phê duyệt kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2018-2019 trên địa bàn huyện Kon Plông

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
1576360 Tổng số người truy cập: 708 Số người online:
Phát triển:TNC