banner
Thứ 4, ngày 19 tháng 6 năm 2024
Huyện Kon Plông định hướng phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững
18-7-2022

Huyện ủy Kon Plông vừa ban hành Văn bản số 45 triển khai Chương trình thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

Với mục tiêu nhằm xây dựng ngành lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phấn đấu đến năm 2025 trồng mới được 1.180 ha rừng tập trung và thực hiện trồng 129.840 cây phân tán; khoanh nuôi phục hồi rừng được ít nhất 600 ha; Thực hiện hiệu quả các biện pháp kỹ thuật lâm sinh để nuôi dưỡng, làm giàu rừng tự nhiên; phát triển cây dược liệu, cây bản địa với diện tích đạt khoảng 1.255 ha; Tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả, bền vững đối với diện tích rừng sản xuất là rừng trồng. Nâng độ che phủ của rừng đạt 83%. Thực hiện quy hoạch một phần diện tích rừng có tính đa dạng sinh học cao, đưa vào quy hoạch đất rừng đặc dụng để thành lập khu bảo tồn thiên nhiên với diện tích trong phạm vi khoảng 40.000 ha. Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đặc biệt là đối với diện tích rừng tự nhiên. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng...

 Đến năm 2030, tiếp tục duy trì độ che phủ của rừng đạt 83%, tập trung nâng cao chất lượng rừng. Phấn đấu hình thành vùng rừng trồng nguyên liệu tập trung có chất lượng đáp ứng nhu cầu công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn huyện. Phát triển cây dược liệu, cây bản địa với diện tích đạt khoảng 2.790 ha.

 Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Huyện Kon Plông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt chủ trương của đảng, chính sách của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong công tác phát triển lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách về lâm nghiệp; Quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng theo hướng bền vững. Bố trí, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển ngành lâm nghiệp; tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động phát triển lâm nghiệp; tập trung phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững./.

Thiều Văn- Mỹ Hoà
Số lượt xem:1244

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


 

 
Hinh Anh
 
Chuyen doi so
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh

 
Hinh Anh
 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao -Du lịch & Truyền thông huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
1576360 Tổng số người truy cập: 1793 Số người online:
Phát triển:TNC