banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 4 năm 2024
Triển khai thực hiện Quy định về cờ Đảng CSVN và việc sử dụng cờ Đảng
24-7-2023

Ngày 21/7, Huyện ủy Kon Plông có Văn bản số 2163-CV/HU gửi các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, Trung tâm chính trị huyện, Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện về việc rà soát, sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng và biểu tượng “Búa – Liềm”.

Để thực hiện sử dụng cờ Đảng đúng theo Quy định 99-QĐ/TW, ngày 27-02-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29-5-2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng thời nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, quy cách, nguyên tắc, cách thức sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm thống nhất, đồng bộ, không sai sót trong sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng và biểu tượng "Búa - Liềm". Thường trực Huyện ủy yêu cầu một số nội dung cụ thể như sau:

Các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy rà soát việc sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng và biểu tượng “Búa – Liềm” kịp thời chỉnh sửa, thay đổi cho đúng theo quy định hoàn thành trước ngày 25-8-2023

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin huyện xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức hướng dẫn cho Ban văn hóa xã, thị trấn về việc sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng và biểu tượng “Búa - Liềm”. Phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác văn hóa như kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy định 99-QĐ/TW và Hướng dẫn 105-HD/BTGTW. Hướng dẫn các cơ sở in ấn, tổ chức kinh doanh văn phòng phẩm về việc sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng và biểu tượng “Búa –Liềm”.

Trung tâm Văn hóa – Thể thao- Du lịch & Truyền thông huyện rà soát lại việc sử dụng Maket và trang trí tại Hội trường trung tâm huyện, trực tiếp tham mưu Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Sử dụng đúng các hình ảnh theo quy định tại các ấn phẩm, hình ảnh tuyên truyền và cổ động trực quan.

Các phòng, ban, ngành chuyên môn của huyện triển khai việc đặt cờ Đảng cùng với cờ Tổ quốc trên bàn làm việc của lãnh đạo theo đúng quy định.

Trung tâm Chính trị huyện xây dựng Chương trình, Kế hoạch đưa nội dung Quy định 99-QĐ/TW và Hướng dẫn 105-HD/BTGTW vào hướng dẫn thực hiện tại các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ./.

Xem chi tiết Quy định 99-QĐ/TW, ngày 27-02-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng: /Uploads/files/Quy%20%c4%91%e1%bb%8bnh%2099-Q%c4%90-TW.pdf

Xem chi tiết Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29-5-2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương: /Uploads/files/HD-105-BTGTW-kem-Phu-luc.pdf

Thiều Vân
Số lượt xem:229

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

 
Hinh Anh
 
Chuyen doi so
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh

 
Hinh Anh
 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao -Du lịch & Truyền thông huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.

1576360 Tổng số người truy cập: 595 Số người online:
Phát triển:TNC