banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Ngok Tem
6-1-2023

Chiều ngày 5/01/2023, đ/c Đặng Quang Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Ngok Tem về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Cùng dự làm việc đồng chí Lê Đức Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện và lãnh đạo xã.

Tại buổi làm việc lãnh đạo xã Ngok Tem cho biết: Năm 2022 tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn xã có sự chuyển biến rõ nét và đạt những kết quả nhất định. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm. Tiến độ thu ngân sách đạt 100 % so với dự toán. Tổng diện tích cây hàng năm là 1.142 ha, đạt 100 % kế hoạch. Trên địa bàn xã hiện có 20 ha cây dược liệu; 61ha cây lâu năm và 1.469 ha cây lâm nghiệp. Tổng đàn gia súc 700 con. Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong năm 2022, xã Ngok Tem trồng được 85 ha rừng, đạt 132,8% so với kế hoạch; thực hiện trồng 2.550 cây phân tán; giao hơn 700 ha rừng cho 06 cộng đồng dân cư quản lý và bảo vệ. Đến nay, xã Ngok Tem đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Toàn xã hiện còn 347 hộ nghèo, 212 hộ cận nghèo.

 Về phát triển kinh tế tập thể, hiện trên địa bàn xã có 02 Tổ Hợp tác và 02 Hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực Nông, lâm nghiệp. Lĩnh vực lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời và hiệu quả. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn ổn định.

Năm 2023, xã Ngok Tem tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt từ 42 triệu đồng/người/năm trở lên. Tổng diện tích cây hàng năm đạt 1.253,9 ha. Trồng mới 88 ha cây dược liệu, 14 ha cây lâu năm và 50 ha cây lâm nghiệp. Toàn xã duy trì và phát triển từ 2-4 mô hình điểm về phát triển kinh tế. Trồng mới 46,6 ha rừng. Xã Ngok Tem đạt chuẩn nông thôn mới….

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã năm 2023.

Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Đặng Quang Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả mà xã Ngok Tem đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2023, đó là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị nông sản. Thực hiện khoanh vùng bảo tồn và phát triển diện tích cây dược liệu hiện có trên địa bàn gắn với công tác quản lý, bảo vệ rừng. Xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm tinh dầu sả Java. Mở rộng diện tích các loại cây trồng có thế mạnh như cây keo, dược liệu. Tăng cường làm việc với các doanh nghiệp, hợp tác xã để liên kết, bao tiêu sản phẩm cho người dân. Theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngủ năm 2023. Thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Vận động Nhân dân mạnh dạn vay vốn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Quan tâm thực hiện công tác bán trú và duy trì sĩ số học sinh. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Quan tâm xây dựng đảng, chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh và một số nội dung khác.