banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 9 năm 2021
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
16-9-2019
Nhằm đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới, sáng ngày 30/8/2019, Huyện ủy Kon Plông đã tổ chức Hội nghị sơ kết gắn với biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập, làm theo gương Bác.

          Đến dự có đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện, các ngành đoàn thể huyện, Đảng ủy-UBND các xã và các tập thể, cá nhân tiêu biểu huyện Kon Plông.

          Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy Kon Plông đã nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Kon Plông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đạt được những kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 và các chuyên đề hằng năm cho hơn 95% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ hưu trí, cán bộ các thôn trên địa bàn huyện. Đồng thời, thông qua các cuộc họp ở thôn, phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể Nhân dân. Xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, coi đây là công việc, là hoạt động thực chất và là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, của các cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Hằng năm, sau khi đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đều chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng lựa chọn những nội dung nổi cộm, bức xúc hoặc những vấn đề tồn tại, hạn chế để tập trung khắc phục; Nhất là những vấn đề có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ, quyền lợi, đời sống và sản xuất của Nhân dân, doanh nghiệp.

Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đối với cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và thực hiện mô hình “Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh” trong phát triển du lịch sinh thái Măng Đen; Tạo sự chuyển biến rõ nét về mỹ quan đô thị, đa dạng hóa các loại hình du lịch, thu hút du khách đến Măng Đen ngày càng đông. Đối với các TCCS đảng, lựa chọn, đăng ký thực hiện từ 01 đến 02 mô hình thuộc các lĩnh vực như: phát triển kinh tế, giáo dục, hành chính, an ninh trật tự... Đáng chú ý là việc thực hiện Chỉ thị 05 có sự gắn kết với các cuộc vận động và các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc, các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và đoàn thể phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Tuổi trẻ Kon Plông học tập và làm theo gương Bác”; Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng” vv...

Có thể nói, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Kon Plông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, lao động, sản xuất và công tác; góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống, cộng đồng dân cư.

Việc thực hiện hiệu quả học tập, làm theo gương Bác ở huyện Kon Plông đã tác động rõ nét đến kết quả hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của địa phương. Sau 17 năm tái lập huyện và 10 năm xây dựng Nông thôn mới, diện mạo của huyện Kon Plông có sự phát triển mạnh mẽ. Toàn huyện thu hút được 93 dự án đầu tư, tổng số vốn đăng ký hơn 18 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến cuối năm 2018 giảm còn 32,55%. Đến nay, các xã trong huyện đều đạt từ 11 tiêu chí Nông thôn mới trở lên. Trong đó, xã Pờ Ê đạt 18 tiêu chí; Đăk Long đạt 17 tiêu chí; Các xã còn lại đạt từ 11-15 tiêu chí. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định, phát triển.

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện trong học tập, làm theo gương Bác, dịp này, tỉnh Kon Tum khen thưởng 05 tập thể, cá nhân; huyện Kon Plông khen thưởng đối với 14 tập thể và 32 cá nhân.

Từ kết quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 3 năm qua, thời gian tới, huyện Kon Plông tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động trong toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội. Phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, xây dựng thành công vùng kinh tế động lực phía Đông tỉnh Kon Tum./.

Văn Tuấn - Thiều Vân - Văn Trọng
Số lượt xem:574
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
 
 
THỜI TIẾT KON PLÔNG
 
 
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
1576360 Tổng số người truy cập: 213 Số người online:
Phát triển:TNC