banner
Thứ 6, ngày 19 tháng 8 năm 2022
Tăng cường vận động Nhân dân xoá bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp
20-7-2022

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đời sống của Nhân dân trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã ban hành Kế hoạch số 84 triển khai thực hiện Chỉ thị số 13, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xoá bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn huyện.  

Qua khảo sát, đánh giá hiện nay trên địa bàn huyện còn một số tập tục không còn phù hợp, cần tuyên truyền, vận động Nhân dân từng bước xóa bỏ gồm: Một số hộ gia đình khi ốm đau không đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh mà tổ chức cầu cúng để mong khỏi bệnh; nhiều gia đình còn làm mắm chua (mắm dố) không hợp vệ sinh, không đảm bảo an toàn thực phẩm; còn có tục chia của cho người chết bằng cách giết mổ gia súc để chia phần hoặc chia các vật dụng thường ngày; tại một số thôn, làng vẫn còn hiện tượng tảo hôn.

Để xóa bỏ các tập tục lạc hậu, không còn phù hợp, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đó là:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn hóa.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đối với việc xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, khơi dậy ý chí chủ động, tự lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội; tích cực xây dựng thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng cường định hướng, chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các mô hình, điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; Tổ chức triển khai hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, phát huy vai trò của những cá nhân tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các tập tục, lạc hậu, không còn phù hợp trên địa bàn huyện./.

Thiều Văn
Số lượt xem:38
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
 
 
THỜI TIẾT KON PLÔNG
 
 
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
1576360 Tổng số người truy cập: 169 Số người online:
Phát triển:TNC